PROJEKTOWANIE - REALIZACJE - NADZORY

O firmie

Firma HydroTechnika zajmuje się kompleksowo projektowaniem i nadzorowaniem inwestycji,

w szczególności w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, melioracji wodnych, budownictwa ogólnego i wod. – kan.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH USŁUG

 • Projekty budowlano – wykonawcze, projekty rozbiórek
 • Projekty koncepcyjne
 • Nadzory budowlane (kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego)
 • Nadzory autorskie
 • Przeglądy kontrolne obiektów budowlanych
 • Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych
 • Opinie, oceny i ekspertyzy techniczne
 • Odbiory obiektów budowlanych
 • Obsługa inwestorska
 • Kosztorysy i przedmiary robót
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • Inwentaryzacje budowlane
 • Adaptacje projektów typowych

 

Nasze biuro zatrudnia doświadczonych projektantów z uprawnieniami projektowymi oraz wykonawczymi.